Vijci i navrtke

masinski

NAPOMENA: Vijke, navrtke i podloške u navedenim standardima izrađujemo u dimenzijama od M6 do M36. U redovnoj proizvodnji dužina izrađenih vijaka je do 300mm, možemo proizvoditi i vijke većih dužina. Kvalitet izrade: 5.6; 8.8; 10.9; 12.9 Zaštita: kaljeno, brunirano, cinkovano.

VIJCI SA ŠESTOSTRANOM GLAVOM
Za opštu primenu JUS M.B1.051
Sa navojem po celoj dužini stabla JUS M.B1.053
Sa finim navojem JUS M.B1.057
Sa finim navojem po celoj dužini stabla JUS M.B1.058
Sa finim navojem JUS M.B1.060
Za tačno naleganje sa dugim navojem JUS M.B1.061
Za tačno naleganje sa kratkim navojem JUS M.B1.062
Za tačno naleganje sa dugim finim navojem JUS M.B1.064
Za tačno naleganje sa kratkim finim navojem JUS M.B1.065
Za čelične konstrukcije JUS M.B1.068
Sa šiljkom i navojem po celoj dužini stabla JUS M.B1.070
Sa cilindričnim završetkom i navojem po celoj dužini stabla JUS M.B1.071

 

IMBUS VIJCI VIJCI SA UPUŠTENOM GLAVOM NAVRTKE RAVNE I ELASTIČNE PODLOŠKE
JUS M.B1.120  JUS M.B1.130  JUS M.B1.601  JUS M.B1.011
JUS M.B1.125  JUS M.B1.132  JUS M.B1.602  JUS M.B1.012
JUS M.B1.126  JUS M.B1.133  DIN 935  JUS M.B1.110
 JUS M.B1.134  DIN937